Välkommen till Odevall Advokatbyrå i Göteborg!

Odevall Advokatbyrå AB bedriver sin verksamhet i Göteborg sedan 1962. Byråns verksamhet omfattar såväl affärsjuridik som flertalet övriga områden med målet att med en heltäckande kompetens ge full service åt våra klienter.

I internationella frågor har vi genom vårt deltagande i Eurojuris International ett välutvecklat samarbete med ett stort antal advokatbyråer över hela Europa.

Våra klienter är såväl företag som privatpersoner.