odevall4

Jan Ohlsson

Advokat sedan år 1989.

Inriktning:
Affärsjuridik, bolags- och skatterätt samt hyres- och fastighetsrätt.

Bakgrund:
Kammarrätts- och hovrättsfiskal.

Verksam vid Odevall Advokatbyrå AB sedan år 1990.

Kontakt

Odevall Advokatbyrå AB
Jan Ohlsson

Besöksadress:
Södra vägen 12, 412 54 Göteborg

Tel: +46 (0) 31 20 06 30
Fax: +46 (0) 31-81 24 98

ohlsson@odevall-law.se