odevall4

Ann-Christin Hemsedahl

Advokat sedan år 1987.

Inriktning:
Boutredningar, arvskiften, svensk och internationell familjerätt inklusive bodelningar samt skatterätt.

Bakgrund:
Civilekonomexamen.
Notarietjänstgöring vid Mölndals tingsrätt.

Verksam vid Odevall Advokatbyrå AB sedan år 1989.

Kontakt

Odevall Advokatbyrå AB
Ann-Christin Hemsedahl

Besöksadress:
Södra vägen 12, 412 54 Göteborg

Tel: +46 (0) 31 20 06 30
Fax: +46 (0) 31-81 24 98

hemsedahl@odevall-law.se