Kontakt

Tel: 031-20 06 30
Fax: 031-81 24 98
E-mail: info@odevall-law.se

Besöksadress:
Södra vägen 12, 412 54 Göteborg

Plusgiro: 186320-8
Bankgiro: 5701-3021