odevall5

Skadeståndsrätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk hjälp vid skadeståndsrätt. Vi hjälper dig genom den rättsliga processen.

 


Har du frågor kring skadeståndsrätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Skadeståndsrättens regler kan verka svåra att förstå, däremot är själva principen simpel: skadeståndsrättens grundtanke är nämligen att om någon på ett otillbörligt sätt skadat en annan så skall den som orsakat skadan ersätta den skadade med skadans värde vilket framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen och en mängd rättsfall. Det låter hur enkelt som helst men är inte alltid så enkelt då ett flertal faktorer kan ha spelat in som påverkat händelseförloppet.

Vi tar det här igen: Om någon på ett otillbörligt sätt skadat en annan så skall den som orsakat skadan ersätta den skadade med skadans värde. Ett skadestånd som orsakats ur en sådan situation kallas för utomobligatoriskt skadestånd. Utomobligatoriskt är ett begrepp som kommer av att parterna inte har några tidigare avtalsförpliktelser till varandra (obligationer).

Inomobligatoriskt skadestånd: För skador som orsakats inom ramen för ett avtalsförhållande använder man regler i avtalet för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger så kallat inomobligatoriskt skadestånd. Sådana skadeståndsfrågor räknas i allmänhet inte till skadeståndsrätten utan behandlas som en del av avtalsrätten.

Vanliga frågor inom Skadeståndsrätten är vilken ansvarstyp som ska gälla för det aktuella handlandet, vilket orsakssamband som måste föreligga mellan handlingen och skadan (adekvat kausalitet) och hur beräknas skadan i kronor och ören. Det uppstår ett rättsförhållande mellan den skadegörande och den skadelidande parten vid hävdande av ett skadeståndsanspråk. Skadeståndsrätten räknas därför som en del av obligationsrätten.

Vid händelser som medför psykisk, fysisk eller ekonomisk skada rekommenderar vi att alltid vända er till en advokat som kan försvara era intressen. Det är inte ovanligt att man brottas med allehanda känslor efter att ha blivit utsatt för fysiskt våld, kränkning eller annan skada om gör att det blir svårt att förmedla en klar bild. Odevall Advokatbyrå har lång erfarenhet av skadeståndsrätt med en dedikerad specialist på området. Vår främsta uppgift är att tillvarata våra klienters intressen och det gör vi bäst genom att förstå och utvärdera alla möjligheter för att därigenom finna de bästa lösningarna.