odevall5

Skatterätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk rådgivning vid skattefrågor eller advokathjälp inom skatterätt. Vi hjälper både företagare, privatpersoner och föreningar.

Följande advokater är särskilt inriktade på skatterätt:

Michael Gibbons
Ann-Christin Hemsedahl
Jan Ohlsson


Har du frågor kring skatterätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Skatterätt (tidigare Finansrätt) är den del inom juridiken som behandlar de lagar som reglerar statens och kommunens (den offentliga sektorns) beskattning av näringslivet (den privata sektorn). Skatterätten omfattar materiella skatteregler rörande bl.a. inkomstskatt, mervärdesskatt (moms) och punktskatter samt regler om skatteförfarandet (taxering och uppbörd). Till skatterätten hör även reglerna om sociala avgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter). Området hör i princip till den offentliga rätten men utmärker sig genom en stark koppling till civilrätten och olika ekonomiska ämnen. Ekonomiska redovisningsregler och företagslagstiftning är ofta anpassade för att kunna användas tillsammans med den nationella skatterätten. De ska även motsvara internationella regler och seder i möjligaste mån.
Skatterättsliga ärenden kan vara svåra att klara på egen hand. Skatteoptimering i samband med köp och försäljning av företag, bolagsbildningar, rekonstruktion, projektfinansieringar och offentliga anbudsförfaranden kräver ofta specialisthjälp utanför det egna företaget. Detta gäller även rådgivning gällande mervärdesskatt och annan typ av indirekt beskattning. Många vill även veta hur man ska agera skattemässigt vid implementering av incitamentssystem samt ut- och hemflyttning av utlandspersonal?

Odevall Advokatbyrå har biträtt både privatpersoner och företag, föreningar och stiftelser i flera skatteärenden i Sverige och utomlands under flera decennier. Från de något mindre till de allra största och mest komplexa. Våra klienter väljer oss på grund av att vi har det engagemang, den erfarenhet och den kunskap som krävs för att kunna hantera skatteärenden på allra bästa sätt. Vår främsta uppgift är att tillvarata våra klienters intressen och det gör vi bäst genom att sätta oss in i och förstå och utvärdera alla möjligheter för att därigenom finna de bästa lösningarna.