odevall5

Affärsjuridik

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du önskar juridisk rådgivning inom affärsjuridik. Vi hjälper dig att ta fram avtal (för exempelvis fastighetsköp, inventarier, affärsuppgörelsen mm.)

Följande advokater är särskilt inriktade på affärsjuridik:

Michael Gibbons
Jan Ohlsson


 

Har du frågor kring affärsjuridik?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Hjälp inom affärsjuridik

 

Affärsjuridik kan handla om de lagar som styr bildandet av företag och hur de kan drivas. Under uppbyggnaden av olika typer av företag, förtydligar affärsjuridiken hur varje typ av verksamhet kan och bör struktureras. Affärsjuridik hanterar även alla typer av avtal som ingås mellan två eller flera parter vid köp av fastigheter, inventarier samt rena affärs och samarbetsuppgörelser.

Affärsjuridik utan konflikter

Till skillnad från många olika juridiska områden har du som klient och din motpart samma intresse, ni vill komma överens! Ni stretar alltså inte åt var sitt håll och försöker vinna ett eventuellt mål utan ni vill hitta en lösning så bra som möjligt för båda affärspartner. För att underlätta detta är det viktigt att ni från början sätter upp så tydliga regler och riktlinjer som möjligt så att inga konflikter ska uppstå i framtiden.

Lång erfarenhet av affärsjuridik

Vi på Odevall Advokatbyrå har under decennier medverkat vid ett otal olika affärsuppgörelsen med stor tillfredsställelse för alla inblandade parter. Vi häger oss åt era ärenden och har en stor förmåga att sätta oss in i er affär, ert behov. Vår långa erfarenhet hjälper er och är din trygghet för en lyckad affär.

Med vänlig hälsning