odevall5

Bolagsrätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du som svensk eller utländsk företagare behöver hjälp med bolagsrätt. Vi erbjuder juridiska tjänster för emissioner, bolagsstämmor, styrelsearbete och rådgivning inom aktieägande.

Följande advokater är särskilt inriktade på bolagsrätt:

Michael Gibbons
Jan Ohlsson


 

Har du frågor kring bolagsrätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Vi hjälper ditt företag med Bolagsrätt

De regler och lagar som styr strukturering av investeringar och emissioner, styrelsearbete, bolagsstämmor samt i förlängningen även frågor som rör aktieägande innefattas i Bolagsrätten. Detta gäller även de överenskommelser och avtal som sluts inom dessa områden.

Vi löser tvister inom bolagsrätt

Allt företagande påverkas av Bolagsrätten från minsta enmansföretag, familjeföretag med en eller flera anställda, svenska börsföretag, till de riktigt stora multinationella koncernerna. Ibland kan saker inträffa som gör att företag hamnar i obestånd vilket orsakar mer eller mindre allvarlig kris. Detta kan orsakas av många olika skäl, ekonomin och likviditeten är de vanligaste orsakerna följt av interna och externa tvister. Bolagsrätten infattar även tvångsinlösen och skydd för minoritetsägare.

Bolagsrätt för svenska och internationella företag

Inom Odevall Advokatbyrå är vi vana vid att hantera frågor från svenska och utländska uppdragsgivare som rör exempelvis bildande av nya bolag, anskaffande av kapital, spridning av ägande, motivations och incitamentsprogram för personalen, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer samt generationsskiften.

Regelverken som styr beslut på styrelsemöten och bolagsstämmor, styrelse- och ägaransvar liksom mer rutinmässiga registreringar är även de ärenden som vi har stor vana att hjälpa till att hantera. Utöver detta har vi stor kunskap och erfarenhet att hjälpa till juridiskt vid tvister och nå en lösning samt att vi hanterar tvångsinlösenfrågor och skydd för minoritetsägare.