odevall5

Boutredning

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk hjälp vid boutredningar och bouppteckningar. Vi erbjuder juridiska tjänster vid dödsfall och hjälp att ta fram alla juridiska dokument som behövs för dödsboet.

Följande advokater är särskilt inriktade på boutredningar och bouppteckningar:

Ann-Christin Hemsedahl
Cecilia Kongbäck


 

Har du frågor kring boutredning?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Hjälp med en Boutredning

När någon har avlidit skall en boutredning göras och en bouppteckning skall upprättas. Det betyder bland annat att den avlidnes tillgångar och skulder ska beskrivas genom en bouppteckning. Bouppteckningen måste upprättas inom tre månader från dödsfallet och skall därefter inlämnas till skattemyndigheten inom en månad.

När bouppteckning upprättas ska den visa vilka som är dödsbodelägare och som kan teckna boet. Ni kommer att behöva en bouppteckning för att kunna visa för exempelvis banken/ olika banker vem som har rätt att ta ut pengar och avsluta konton. Bouppteckningen behövs också för att visa vilka som skall skriva under köpehandlingen vid en lägenhets eller fastighetsförsäljning. Vidare tar man även upp vilka tillgångar och skulder som finns och värderar dessa. Observera att beloppen som står i en bouppteckning inte alltid jämförbara med det värde som man erhåller i ett arvskifte då värdering och försäljningsvärden kan bli olika.

Bouppteckningen visar ingen fördelning av arv utan är bara en deklaration av vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar som finns.

Vänd er med förtroende till Odevall Advokatbyrå när ni ska göra en boutredning och upprätta en bouppteckning. Vår advokatbyrå har en lång erfarenhet i ämnet och vet hur vi kan hjälpa er på bästa sätt!