odevall5

Hyresrätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk hjälp vid hyresfrågor och  rättslig hjälp vid hyrestvister.

Följande advokater är särskilt inriktade på hyresrätt:

Jan Ohlsson


 

Har du frågor kring hyresrätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Den upplåtelseform av en lokal eller bostad där en hyresgäst permanent hyr bostaden eller lokalen av en hyresvärd kallas hyresrätt. Ett hus med lägenheter där flera familjer bor, som upplåts genom hyresrätt kan kallas hyreshus.

I Sverige är hyresrätten starkt lagreglerad. Regler kan man hitta i jordabalkens 12:e kapitel, som därför kallas ett annat namn nämligen: hyreslagen. Att tänka på: hyresrätter får inte överlåtas mot betalning till den som flyttar ut ur lägenheten. Däremot är det tillåtet att byta sin hyresrätt mot en annan bostad som kan vara hyresrätt eller bostadsrätt. Eftersom tillgången av hyreslägenheter är starkt begränsad i förhållande till efterfrågan har en del problem uppstått. Problemet är störst i storstadsregionerna men en rundringning som nyhetsreportrar på en större tidning gjorde till landets 269 kommuner 2014 visar att så många som 85 % har brist på lägenheter. I detta bristförhållande har en allt hetare marknad uppstått med ett flertal tvister som följd. Dessa tvister har drabbat såväl hyresvärdar som hyresgäster och för både hyresvärd och för den enskilde har det fått kännbara påföljder, främst ekonomiskt.

Odevall Advokatbyrå har stor erfarenhet av hyresrätt och fastighetsrättsliga frågor med tre dedikerade specialister på området. Byrån tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning till föreningar, hyresvärdar och privatpersoner när det exempelvis gäller hyresfrågor, överlåtelser och vid ombildningar till bostadsrätter, tvister med anknytning till fastigheter samt nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter.

Vi bistår även vid köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter samt drifts- och tillståndsfrågor för planerade eller befintliga hyresfastigheter. Det betyder att vi har mycket goda kunskaper om såväl hyresgästen som hyresvärdens förutsättningar och behov samtidigt som vi förstår vad marknaden kräver. Hyresrätt kan ofta vara en fråga om att väga olika intressen mot varandra. Vår främsta uppgift är att tillvarata våra klienters intressen och det gör vi bäst genom att förstå och utvärdera alla möjligheter för att därigenom finna de bästa lösningarna.