odevall5

Fastighetsrätt

Ring för rådgivning

Kontakta Odevall Advokatbyrå i Göteborg om du behöver juridisk rådgivning inför en fastighetsaffär. Vi erbjuder juridisk hjälp till både köpare och säljare.

Följande advokater är särskilt inriktade på fastighetsrätt:

Jan Ohlsson


 

Har du frågor kring fastighetsrätt?

Telefon: 031-20 06 30
E-post: info@odevall-law.se

Eller fyll i formuläret så återkommer vi snarast.

Vatten och mark utgör grunden för mer eller mindre all mänsklig aktivitet och det är till stora delar fastighetsrätten som reglerar juridiken för mark och vatten. Fastighetsrätten har traditionellt delats in i allmän och speciell fastighetsrätt och varit en del av civilrätten. Numer får andra områden allt större betydelse varför flera andra rättsområden, till exempel miljörätten och den konstitutionella rätten blir allt viktigare.

Du ställs inför flera frågeställningar när du ska göra en fastighetsaffär. Ett köp av hus/fastighet kan vara den största privatekonomiska affären man gör i livet. Lika stora ja kanske större frågeställningar ställs svenska eller utländska företag inför som vill göra ett fastighetsförvärv. Fastigheter representerar stora värden som kan inkludera fastighets och/eller hyresrättsliga frågeställningar. Dessa affärer kan också utsätta både säljare och köpare för stora risker! Det kan röra sig om förvärv av fastigheter som potentiellt kan vara förorenade, fastigheter med olika typer av konstruktionsfel, fastigheter med entreprenad- och exploateringsavtal och så vidare. Professionell rådgivning kan vara en god investering, risker måste värderas och hanteras, allt måste belysas. Med rätt hjälp kan de utgöra en möjlighet till goda affärer.

Odevall Advokatbyrå har biträtt både köpare och säljare i flera affärer av fastigheter och fastighetsbestånd i Sverige och utomlands de senaste åren. Från de något mindre till de allra största och mest komplexa. Vi har agerat ihop med svenska och internationella industriföretag, såväl som entreprenörer samt beställare och konsulter vid köp och försäljning. En annan viktig kundgrupp vi arbetat med är landsting och kommuner. Våra klienter väljer oss på grund av att vi har det engagemang, den erfarenhet och den kunskap som krävs för att kunna slutföra alla fastighetsaffärer.